Chirurgia stomatologiczna

chirurgia stomatologiczna

Najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym w stomatologii jest ekstrakcja, czyli usunięcie zęba. Jednakże, w niektórych sytuacjach, interwencja chirurgiczna staje się niezbędna podczas leczenia chorób przyzębia lub przygotowania pacjenta do leczenia protetycznego. Wszystkie zabiegi chirurgiczne przeprowadzane są w znieczuleniu, po odpowiednim przygotowaniu i szczegółowym omówieniu przebiegu procedury z pacjentem. Bardzo ważne dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów leczenia jest przestrzeganie przez pacjenta zaleceń dotyczących postępowania po zabiegu oraz regularne zgłaszanie się na wyznaczone wizyty kontrolne. Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby proces leczenia był jak najmniej uciążliwy i przyniósł oczekiwane rezultaty.